Home Wie-is-wie Sven Pletincx

Sven Pletincx

Bestuurslid
  • Geboren te Jette in 1991, Hallenaar in hart en nieren
  • Doctor in de Ingenieurswetenschappen
  • Samenwonend met Isabelle en zonen Vik en Louis
  • Inwoners inspraak geven alvorens te beslissen
  • Belooft transparante en duidelijke communicatie
  • Denk(t) samen aan de Halse toekomst

Sven streeft voor een dynamische en propere stad met een sterke handelskern. Hij vindt dat de stad nog te weinig inzet op een digitaal aanbod, dit moet anders. Een moderne stad is een digitale stad. Tevens hecht hij veel belang aan openbaar groen. In de gemeenteraad pleit Sven ervoor om verstandiger om te springen met de nog resterende groene ruimte. Door een ongeziene bouwwoede dreigt onze stad uit zijn voegen te barsten, dit heeft een impact op de leefbaarheid van onze stad. De mobiliteitssituatie is hier het meest uitgesproken voorbeeld van.

#HalleKanBeter

Halle
25 jul 1991