Home Nieuws Opiniestuk: Is er nog een toekomst voor Festiv’Halle ?
27
feb
2020

Opiniestuk: Is er nog een toekomst voor Festiv’Halle ?

Festiv’Halle, het jaarlijkse driedaagse rockfestival van de vzw Rock Monsieur, stopt ermee. Na vijftien jaar is het gedaan met het festival dat uitgroeide tot een schitterend evenement en dat vooral populair was bij de Halse jeugd. Volgens de organisator zijn de regels om een festival te organiseren en de weigering van extra financiële steun door het college van burgemeester en schepenenHalle de boosdoeners. Is er nog een toekomst voor het festival of betekent dit het definitieve einde? En was het geen doelstelling van het nieuwe stadsbeleid om de gezelligheid en beleving in de stad te behouden of zelfs te versterken? Volgens Jong N-VA Halle zijn er een aantal suggesties om de toekomst van evenementen in onze stad te verzekeren, en zo te voorkomen dat Halle een stad wordt die slaapt.

Tijdens de openbare vergadering van de jeugdraad in februari 2019 geeft organisator vzw Rock Monsieur een uitleg over de werking en het financieel overzicht van het jaar 2018. Opnieuw hebben ze een financieel evenwicht bereikt tussen hun inkomsten en uitgaven, dat in tegenstelling met heel wat andere Halse vzw’s. Om de verdere groei van het evenement te verzekeren is dit moment de ideale kans om extra subsidie te vragen aan de schepen die de raad voorzat. Want de vzw ziet haar kosten jaar na jaar stijgen, en dat komt deels ook door de stad zelf, die haar regels jaar na jaar verstrengd. De organisatoren opperen het idee van een verjaardagssubsidie. In enkele andere gemeenten en steden geeft de lokale overheid een extra subsidie van € 2500, een verjaardagssubsidie voor evenementen die reeds 15 jaar bestaan. In Halle geven ze die nog niet, zeker een terechte vraag van de organisatie van Festiv’Halle.

Helaas wordt de vraag voor meer subsidie mondeling afgekeurd door de schepen. De angst dat elke oude vereniging deze extra subsidie dan zal aanvragen, is groot. Daarvoor heeft de stad het budget niet, zeker als er wordt gesproken over de herlancering van ‘Open Straatdag’ in Halle. Nog zo’n voorbeeld van een schitterende activiteit die de regeltjeszucht en financiële huishouding van de stad niet heeft overleeft.

De organisatoren van Festiv’Halle verzekerden hun contract, dat ze hebben afgesloten met de stad tot 2019, nog zouden uitdoen maar het afsluiten van een nieuw contract leek toen al zeer onzeker. Hun besluit ging voornamelijk afhangen van het vinden van extra sponsoring of nieuwe steun van de stad. Helaas lezen we nu in de kranten dat hun zoektocht niet succesvol was en dit betekent helaas het einde van Festiv’Halle.

Beleving: niet inperken, maar ondersteunen

Evenementen betekenen een grote meerwaarde voor de stad. Ze zijn bepalend voor het imago en de sfeer in de stad en ze versterken de sociale cohesie en samenhang. Met andere woorden stimuleerde Festiv’Halle de ontmoeting en interactie tussen de inwoners, buurten en gemeenschappen. Hierbij koos de stad ervoor om de vrijwilligersvereniging niet extra financieel te ondersteunen om de toekomst van het evenement te verzekeren. Dat contrasteert met het vooropgestelde strategische meerjarenplan (Actieplan V3.1), nl. het collega perkt de belevenis in dat er een beetje is in Halle.

Het idee van een verjaardagssubsidie vinden we met Jong N-VA Halle wel een goed idee. Dit mits een goed opgesteld reglement of nota om duidelijk te zijn tegenover de verenigingen wat wel en wat niet kan.

Samenwerking met andere Halse vzw’s

Wie al meermaals op Festiv’Halle aanwezig was, merkte op dat er ieder jaar meer volk kwam en dat de organisatoren telkens weer een topaffiche konden regelen. Zo waren vorig jaar ondermeer Gers Pardoel, Laura Tesoro en Dorothee Vegas & Like Maarten aanwezig.

Waarom maken we van Festiv’Halle geen Gentse Feesten, waarbij er meerdere Halse organisatoren zijn of krijgen de stroppenconcerten een update door een samenwerking tussen de organisatoren van Festiv’Halle en de Stroppenconcerten, denkt Jong N-VA Halle. Hierdoor breidt het festival verder uit, en kan ook iedere organisator een subsidie aanvragen voor zijn activiteiten tijdens het festival. Net zoals vzw Rock Monsieur een vereniging is zonder winstoogmerk, moeten de andere Halse verenigingen ook niet het doel hebben om winst na te streven. Met een goed reglement van de activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden en dewelke niet, denken we dat dit zeker tot stand had kunnen komen. Dat dit ontbreekt in het nieuwe Halse meerjarenplan is echter een gebrek aan visie van het Halse bestuur.

Een goed beleid is een beleid die het imago, de beleving en de sfeer van onze stad wilt versterken, niet een beleid dat ervoor zorgt dat er jaar na jaar minder te beleven valt in Halle.

Jong N-VA Halle wil graag het hele Rock Monsieur team bedanken voor hun jaren inzet.