Home Nieuws Demonarchiseer Halle!
10
mrt
2021

Demonarchiseer Halle!

In navolging van de Black Lives Matter (BLM)-protesten, waarvan er ook in Halle één plaatsvond, werd de focus vooral gelegd op het koloniale verleden van België en de monumenten die naar deze periode verwijzen. Het standbeeld van Koning Leopold II in het Albertpark of straatnamen die naar kolonialen verwijzen kwamen onmiddellijk in het vizier. Uit progressieve kringen kwam al gauw de eis de koloniale verwijzingen te verwijderen en dit vooral uit een emotionele hoek, de beelden zouden Hallenaren met Congolese achtergrond kwetsen. 

Maar ook wij, van Vlaams-republikeinse strekking, voelen ons nu gekwetst! Over heel Halle vind je ze wel, de verwijzingen naar het koningshuis… standbeelden, plaatsnamen (Albertpark, Astridlaan…).  Het is zeer onaangenaam hiermee dagelijks geconfronteerd te worden in onze stad. Daarom roepen wij het gemeentebestuur op om een ‘demonarchiseringstraject’ in te voeren. Zo kunnen we de stad Halle weer een beetje aangenamer maken voor een aanzienlijk aandeel van haar inwoners.

Waarom het koningshuis weren uit Halle? Doorheen de geschiedenis van ons land werden Vlamingen door het koningshuis voor lange tijd beschouwd als tweederangsburgers. Dit is een onderbelicht punt in het onderwijs en daarom eisen wij extra duiding over heel Halle. Ook naar de toekomst toe mogen deze monarchistische symbolen verdwijnen. Een zeer groot aandeel van de Vlaamse bevolking stemt voor Vlaamsgezinde partijen die de Vlaams onafhankelijke republiek als uitgangspunt zien. Voor hen is het koningshuis dus afgeschreven en mag het verdwijnen. Niets minder dan excuses van het stadsbestuur zijn op hun plaats.

Wat stellen wij concreet voor? 

  • Het gemeentebestuur richt een werkgroep op, organiseert een zwaar gesubidieerde workshop en een debat over de toekomst van de symbolen van de monarchie in Halle.
  • Het samenstellen van een netwerk van stakeholders (uitsluitend bevolkt door Vlaams nationalisten) die diepgaande en anonieme interviews kunnen afleggen.
  • Een webinar organiseren met vooringenomen sprekers omtrent dit onderwerp met bijpassende subjectieve vragenlijst voor alle burgers.
  • Het hele Albertpark, met monumenten, bomen en al, onder te brengen in het streekmuseum Den Ast.
  • Op het einde van dit traject beslist het stadsbestuur wat ze al maanden geleden beslisten te doen.

Gezien het stadsbestuur gehoor geeft aan alle gekwetste zielen in onze stad, rekenen ook wij, de gekwetste Vlaams nationalisten die zich gegroepeerd hebben in de gesubsidieerde VZW Demonarchiseer Halle, op actie en excuses van het college.